หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย สร้างความร่วมมือด้านดิจิทัล

25 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1118)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย โดยฝ่ายไทยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายที่สำคัญของกระทรวงฯ ใน 5 ด้าน ได้แก่
- ความปลอดภัยด้านไซเบอร์
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
- การพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล รวมถึง
- การดำเนินโครงการสำคัญ ๆ อาทิ Digital Park, Smart city และการจัดตั้งสถาบัน IoT เป็นต้น
 
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศออสเตรเลีย ได้ร่วมมือกันกำหนดจัดการประชุมและสัมมนาในด้าน Cybersecurity และ Digital Economy ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในหลากหลายสาขา โดยเป็นการประชุมสำคัญที่เน้นย้ำถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างออสเตรเลียและกลุ่มประเทศอาเซียนในทุกสาขา
 
 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์