หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ม.สงขลานครินทร์ นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและลดต้นทุน มุ่งสู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์ม”

24 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 678)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขานรับนโยบายรัฐบาลประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการเกษตร มุ่งสู่การเป็น "สมาร์ทฟาร์ม” โดยนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและลดต้นทุน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการลงนามในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนำใช้งานด้านการเกษตรเพื่อมุ่งสู่การเป็น "สมาร์ทฟาร์ม” โดยนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและลดต้นทุน และ เกิดคลังข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาให้มีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือหาแนวทางของธุรกิจอัจฉริยะในอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ผลิตในประเทศ มาใช้งานด้านการเกษตรแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการนำร่องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเพื่อใช้กับกระบวนการปลูกเมล่อน ซึ่งเป็นพืชที่กำลังเป็นที่นิยมบริโภคและได้ราคาดีแต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลเพราะไม่ใช่พืชพื้นถิ่นดั้งเดิมของภาคใต้ โดยใช้ในระบบการให้น้ำและการให้ปุ๋ย สามารถช่วยในการกำหนดปริมาณและระยะเวลาในการให้น้ำและปุ๋ย และหลังจากนั้นจะนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในการปลูกพืชชนิดอื่นในระยะต่อไป
นอกจากนั้นยังจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับสู่การเรียนการสอนนักศึกษาและผู้สนใจอื่นๆ โดยเชื่อว่าจะมีความพร้อม สามารถเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมระบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่ "สมาร์ทฟาร์ม” ในงานวันเกษตรภาคใต้ เดือนสิงหาคม 2561 สำหรับความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตรครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยแบบบูรณาการ ระหว่างศาสตร์ทางด้านการเกษตรและด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งถือว่าการเริ่มต้นที่ดีและเป็นแนวโน้มรูปแบบการวิจัยใหม่ที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน เนื่องจากในการให้ทุนวิจัยปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะให้การสนับสนุนงานวิจัยแบบบูรณาการมากขึ้น เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์สามารถใช้ได้จริง
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์