หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ชิลี-อาเซียน จัดประชุมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

24 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1016)

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศชิลี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหน้าที่การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากประเทศสมาชิกอาเซียน
 
นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต เอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย ร่วมกันกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในหัวข้อ "การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน” ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
การประชุมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือไตรภาคีครั้งแรกระหว่างไทย-ชิลี-อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้ปฎิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พัฒนาบุคลากรและยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า 40 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากสาธารณรัฐชิลี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และองค์กรต่อต้านการปรับเงินเอเชียแปซิฟิกประเทศออสเตรเลีย ร่วมเป็นวิทยากรด้วย
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์