หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 เตรียมหารือ 3 ประเด็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน

24 มกราคม 2018

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 หรือ The 37th ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ว่า ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 โดยการประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีหารือด้านการท่องเที่ยวสำคัญของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยการหารือครั้งนี้จะให้ความสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และวัฒนธรรมด้านอาหาร ส่วนการสนับสนุนต่างชาติเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้ให้การส่งเสริมการสร้างศูนย์จัดประชุม และการสร้างสวนน้ำ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศส่งผลให้ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไทยในปีที่ผ่านมาสูงถึง 35 ล้านคน ขณะที่การเดินทางเที่ยวในประเทศเฉลี่ยนอยู่ที่ 120 ล้านคน/ครั้ง นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและการลงทุนในเมืองรองเห็นได้จากสถิตินักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั้งยุโรป และอาเซียน
 
สำหรับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จะเน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม และลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ส่วนการกำหนดเป้าหมายตัวเลขการท่องเที่ยวในประเทศจะไม่มีการกำหนดเป้าหมาย แต่จะให้ความสำคัญเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยการสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย และการสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์