หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงแรงงานร่วมกับ ILO ขยายความร่วมมือด้านแรงงานและสังคม

24 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1188)

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกรม บักเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว หารือขยายความร่วมมือด้านแรงงานและสังคม
 
วันที่ 23 มกราคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกรม บักเลย์ (Mr. Graeme Buckley) ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประจำประเทศไทย กัมพูชาและลาว พร้อมคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านแรงงานและสังคม ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ILO ในการดำเนินโครงการด้านแรงงานต่างๆ โดยเฉพาะโครงการ Ship to Shore Rights ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) เพื่อยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานประมงในประเทศไทย การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในภาคประมง ซึ่งประเด็นดังกล่าว รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีนโยบายเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว
 
พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ (TRIANGLE in ASEAN) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติมีการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย แรงงานที่ทำงานในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานแรงงานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO เพิ่มเติมในฉบับที่ 188 (C188) ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ. 2007 และพิธีสารฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 2014 (P29) ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานบังคับ พ.ศ. ... เพื่อให้มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับพิธีสาร และเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป
 
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์