หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐบาลจัดประเภท Smart Visa ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0

23 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1260)

รัฐบาลจัดประเภทวีซ่าแบบพิเศษ หรือ Smart Visa เพื่อดึงดูดบุคลากรศักยภาพสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ยังไม่มีในไทยให้เข้ามาทำงาน โดยแบ่งเป็น
- Smart T ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท และมีใบรับรองความเชี่ยวชาญ
- Smart I นักลงทุน จะต้องมีการลงทุนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
- Smart E ผู้บริหารระดับสูง มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
- Smart S ผู้ประกอบกิจการ Startup ต้องมีเงินฝากประจำในบัญชีไม่น้อยกว่า 600,000 บาทและต้องจัดตั้งกิจการภายใน 1 ปี
 
โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้บุคลากรเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์