หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.กาญจนบุรี จัดตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) ครั้งที่ 11 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดน

19 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1036)

วันนี้ (19 ม.ค.61) ที่บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "ตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 โดยมี นายวรวิศว์ เมฆนพรัตน์ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ มีผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอสังขละบุรี ผู้แทนส่วนราชการระดับอำเภอ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน
 
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก การค้า การท่องเที่ยว การลงทุนบริเวณพื้นที่อำเภอสังขละบุรีตลอดจนบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนให้มีความคึกคัก สร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน ดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ส่วนราชการ รวมถึงผู้ประกอบการทั้งสองประเทศให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP SMEs เครือข่ายธุรกิจ Biz Club วิสาหกิจชุมชนและร้านค้าชุมชนในพื้นที่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงค่ำคืน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในงาน
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์