หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ อาเซียน - อินเดีย

19 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1274)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะเดินทางร่วมในคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งสิงคโปร์จะเป็นประธานร่วมกับอินเดียในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมจะทบทวนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ โดยไทยจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดีย และความร่วมมือในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และประเด็นทางทะเล รวมถึงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมจะรับรองเอกสารผลลัพธ์ 1 ฉบับ คือ ร่างปฏิญญาเดลี ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำที่จะเสริมสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดีย ใน 3 เสาหลัก ได้แก่ การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันและการลดช่องว่างด้านการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์