หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย ลาว เวียดนาม ลงนามทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

18 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1275)

การดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือในภาพรวมของ 3 ประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม และ 9 จังหวัดประเทศไทย ร่วมลงนามเสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
วันนี้ (18 ม.ค. 61) คณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม และอีก 9 จังหวัดประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ครั้งที่ 21 ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ณ จังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย โดยในช่วงเช้าได้มีการประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ของ 3 ประเทศ 9 จังหวัด จำนวน 5 กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเกษตร ข้าว ผัก ผลไม้ เห็ด ประมง (ปลานิล) ปศุสัตว์ (โควากิว) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ปลาอบรมควัน น้ำมัลเบอรี่ กลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กล่องกระดาษ ผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุ่มธุรกิจการบริการ โรงแรมและการท่องเที่ยว
 
หลังจากนั้น จะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ครั้งที่ 21 ในการวางแผนความร่วมมือในอนาคต ประกอบไปด้วยด้านการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การพัฒนาแรงงงาน ด้านการค้าการลงทุน มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจการผลิต การดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละจังหวัดส่งเสริมการค้า สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ เป็นต้น ด้านการคมนาคมขนส่ง นำเสนอต่อรัฐบาลไทย ลาว เวียดนาม เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางจากกรุงเทพ นครพนม ท่าแขก ฮาติงห์ ให้แล้วเสร็จ อีกทั้งร่วมผลักดันการเปิดเส้นทางการขนส่งผู้โดยสารจากจังหวัดกวางบิ่งห์ คำม่วน นครพนม สกลนคร สนับสนุนและผลักดันการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ ปากซัน ด้านการเกษตร ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคเกษตรกรรมระหว่างจังหวัด
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์