หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
งานแสดงและจำหน่ายสินค้า Nong Khai Best to ASEAN Trade Fair 2018 3 ประเทศ 9 จังหวัด

18 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1256)

ที่ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ลานน้ำพุพญานาค) นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Nong Khai Best to ASEAN Trade Fair 2018 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารจากราชการจากจังหวัดฮาติงห์ จังหวัดกวางบิ่งห จังหวัดเหงะอานห์ ประเทศเวียดนาม แขวงคำม่วน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจาก จังหวัดหนองคาย รวมไปถึงชาวจังหวัดหนองคาย และสื่อมวลชนร่วมในพิธีเปิดงาน
 
 
สำหรับการจัดงาน Nong Khai Best to ASEAN Trade Fair 2018 ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการจังหวัดหนองคาย, เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บนเงื่อนไขความสัมพันธ์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ขยายการค้า การลงทุน เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
 
 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ OTOP/ SMEs/ วิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดหนองคาย และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP/ SMEs/ วิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดหนองคาย และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานมีสินค้าอุปโภค บริโภคให้เลือกซื้อมากมาย โดยจะจัดงานไปจนถึงวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์