หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ที่กรุงนิวเดลี

17 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 989)

นายกรัฐมนตรีตอบรับการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561
 
พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (16 ม.ค.61) นายกรัฐมนตรีตอบรับการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 ซึ่งจะเป็นการร่วมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69
 
สำหรับในการประชุมครั้งนี้จะมีการเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเดลี ซึ่งรายละเอียดสาระสำคัญจะแบ่งเป็นสาขาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น สาขาด้านการเมือง ด้านความมั่นคง มีเรื่องการยืนยันความสำคัญของการธำรงรักษาสันติภาพความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล เสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านในภูมิภาค และการใช้ประโยชน์ในทะเลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ จะมีการเสริมสร้างนโยบาย ด้าน ICT การสร้างขีดความสามารถในการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลและการบริการ การสานต่อความร่วมมือเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ด้านสังคมและวัฒนธรรมจะมีการเสริมสร้างความเชื่อมโยงเชิงอารยธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างกัน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการภัยพิบัติ และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมถึงการสนับสนุนการทำงานของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการจัดการกับภัยพิบัติ ส่วนด้านอื่น ๆ จะมีเรื่องความเชื่อมโยง การลดช่องว่างในการพัฒนา และการนำไปสู่การปฏิบัติใช้ประโยชน์จากกองทุนอาเซียนอินเดีย กองทุนอาเซียนอินเดียสีเขียว และกองทุนอาเซียนอินเดีย เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์