หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
หอการค้าตราด-พระตะบอง กัมพูชา ส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และการเกษตร

16 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1114)

ที่ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตราด (15 ม.ค. 61) นายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด ประชมร่วมกับนายคิง จันราย(Mr.king janlay) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดพระตะบอง กัมพูชา พร้อมคณะ ในโอกาสที่คณะหอการค้าจังหวัดพระตะบองเดินทางประชุมร่วมในเรื่องของการเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และการเกษตร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานทั้ง 3 ด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
 
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่า การประชุมร่วมระหว่างหอการค้าของจังหวัดทั้งสองในครั้งนี้มุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก การเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และการเกษตร ซึ่งเป็นการรับทราบปัญหา อุปสรรคของการดำเนินการ ทั้งในเรื่องการเดินทางเข้าออกผ่านจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง เรื่องภาษี เพื่อนำสู่การวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อภาครัฐของทั้งสองฝ่าย นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของทั้งสองประเทศต่อไป
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์