หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.เกษตรฯ เดินหน้าเกษตร 4.0 บิ๊กดาต้า ชวนอินเดียแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าเทคโนโลยีการเกษตร

16 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 910)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าเกษตร 4.0 บิ๊กดาต้า ชวนอินเดียแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าเทคโนโลยีการเกษตรให้ไทย เตรียมร่วมมือระหว่างศูนย์สารสนเทศแห่งชาติของอินเดียและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย
 
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสหารือกับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (National Informatics Centre หรือ NIC) ของสาธารณรัฐอินเดีย โดยศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (NIC) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในโครงการออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการของภาครัฐ หรือ e-Governance รวมถึงการพัฒนาและใช้งานระบบ e-Governance ในหลายสาขา
 
โดยเฉพาะด้านเกษตรและอาหาร เช่น เทคโนโลยีด้านการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคสัตว์ และมีบริการให้คำแนะนำเกษตรกรผ่านข้อความ SMS ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับที่รัฐบาลไทยดำเนินการอยู่ หากมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันก็จะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยในการทำการเกษตรแม่นยำเพิ่มมากขึ้นได้ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดทำข้อมูล(big data) กลุ่มเกษตรกรให้เป็นระบบ เพื่อให้เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ตามกรม กอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือให้กระทรวงอื่นๆ นำไปจัดทำโครงการประสานเชื่อมโยงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันที่จะให้มีความร่วมมือระหว่างศูนย์สารสนเทศแห่งชาติและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบของทั้งฝ่ายหารือรายละเอียดของความร่วมมือต่อไป
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์