หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยย้ำแนวทางการใช้เทคโนโลยีและการสร้างความเชื่อมโยงยกระดับขีดความสามารถของอนุภูมิภาค

15 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 961)

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสำเร็จในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า การประชุมดังกล่าว เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน ได้หารือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทุกประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง
 
โดยเวทีนี้ไม่ใช่เพียงการหารือแต่เป็นเวทีแห่งการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยไทยได้เน้นย้ำแนวทางการพัฒนาที่ต้องสร้างความเชื่อมโยงกันของอนุภูมิภาค ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆของโลก
 
ดังนั้น ผู้นำทุกประเทศจึงได้ลงนามในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับคือ ปฏิญญาพนมเปญ ที่เป็นการยืนยันเจตนารมณ์เพื่อผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งต้องมาจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิก เช่น การสร้างความเท่าเทียมให้ประชาชนได้เข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญ เช่น ทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขง ขณะที่เอกสารสำคัญอีกฉบับคือแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนของทุกประเทศ
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างนั้น ถือเป็นเวทีที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของกันและกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ใช้โอกาสนี้ย้ำถึงศักยภาพของไทยในการขับเคลื่อนภูมิภาค และส่งเสริมแนวทางความร่วมมือกับเพื่อนบ้านจากแนวทางชายแดนแห่งการพัฒนา และต้องไม่มีเหตุกระทบกระทั่งตามแนวชายแดน ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและความร่วมมือส่งเสริมความเข้มแข็งในภาพรวมของอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์