หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ระวังภัยจากโซเชียล

12 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 2614)

หลายภาคส่วน พร้อมร่วมมือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ตรงต่อภัยที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์ในปัจจุบัน หลังจากพบการคุกคามและสร้างผลเสีย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเยาวชนของชาติ ที่จะต้องเร่งหาแนวทางร่วมกันแก้ไขและป้องกันต่อไป
 
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสังคมโซเชียลมีเดีย ถือว่ามีอิทธิพลมากในชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย ทั้งใช้เพื่อศึกษาข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวในสังคม แต่ในโลกของสื่อชนิดนี้ก็มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี อย่างที่รู้กันว่า ช่วงหลังมานี้ ก็มีปัญหาข่าวปลอมระบาดที่เป็นปัญหาใหญ่สร้างความวุ่นวายในสังคมที่ยังหาทางแก้ไขไม่ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งเรื่องบางอย่าง บางครั้งถูกนำเสนอออกไปโดยไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น ที่มีกลุ่มวัยรุ่นถ่ายทอดพฤติกรรมความรุนแรงและหยาบคายบางอย่างที่ไม่สมควรลงในโซเชียล ทั้งยังนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบตามมาอย่างที่เห็นในหน้าข่าวเกือบทุกวัน นับเป็นเรื่องน่ากังวลใจยิ่งนัก หากสังคมไทยไม่ร่วมมือกันหรือให้ความสนใจหาทางป้องกันอันตรายจากโลกโซเชียล เพราะนับวันจะยิ่งยกระดับความรุนแรงมากขึ้น โดยปัจจุบันหลายหน่วยงานของรัฐบาล อยู่ระหว่างหาแนวทางเพื่อดูแลการใช้โซเชียลมีเดียของประชาชนให้ใช้อย่างเหมาะสมและสร้างประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0 ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
 
ซึ่งนายพิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ล่าสุดหลายภาคส่วนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีแก้ไข และตระหนักถึงภัยที่เกิดจากออนไลน์ และช่วง 3 ปีนี้กระทรวงดิจิทัลฯ จะร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การช่วยกันดูแล ที่จะเริ่มต้นด้วยการวัดระดับความเข้มข้นของพฤติกรรมของภัยออนไลน์ ที่เกิดขึ้นกับเด็กมีมากน้อยเพียงใด ควบคู่กับการส่งเสริมเรื่องบวกให้เบี่ยงเบนความสนใจของเยาวชนออกจากเรื่องนี้มากขึ้น
 
ขณะที่ด้านบวกของการใช้โซเชียลมีเดียก็ยังมีอยู่มาก เห็นได้จากช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กิจกรรมการขายในโลกออนไลน์มีมากขึ้น ทำให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ ซึ่งบางรายยังเป็นงานอดิเรกทำธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น เพราะมีกลุ่มผู้ใช้โซเชียลพร้อมที่จะจับจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสะดวกและได้สินค้าตามความต้องการ ทำให้หลายผลการสำรวจช่วงปีที่ผ่านมา (60) ยังพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันนานขึ้นเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 30 นาทีในวันทำงาน และ 6 ชั่วโมง 48 นาทีในวันหยุด ทั้งหมดนี้อาจยังเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับบางคนที่ยังไม่พบภัยอันตรายจากโลกโซเชียล แต่เราก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ในอนาคตลูกหลานของเรา อาจได้รับผลกระทบจากมันได้ ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือ การปลูกฝังเยาวชนหรือเด็กเล็กให้ใช้โซเชียลพอสมควร เพื่อให้พวกเขาเติบโตอย่างสมวัยและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์