หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-จีน ยกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยว กระจายการท่องเที่ยวสู่เมืองรอง

12 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1109)

นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เข้าพบหารือ นายหวัง เสี่ยวเฟิง รองประธานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ CNTA ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสรุปผลการหารือร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยการกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง ได้ตั้งเป้าหมายภายในระยะ 3 ปี ซึ่งจะเพิ่มนักท่องเที่ยวจีนเป็น 15 ล้านคน พร้อมเสนอ 6 เมืองรองที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานีและนครศรีธรรมราช ซึ่งฝ่ายจีนยินดีให้ความร่วมมือ ส่งนักท่องเที่ยวจีนสู่เมืองรองของไทยอย่างเต็มที่ หากมีระบบคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัย บริการได้มาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม
 
ในส่วนของการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยว ยังมีข้อจำกัดซึ่งเป็นคอขวดอยู่หลายจุด โดยเฉพาะในกระบวนการเข้าประเทศ ซึ่งภายหลังจากการหารือกับนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 10 แห่ง ได้ตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเฉลี่ยวันละ 35,000 ราย จึงควรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบ่งเบาในขั้นตอนการกลั่นกรองและอนุมัติการเข้า- ออกประเทศของนักท่องเที่ยว โดยเสนอแนวทางการใช้ระบบ QR Code มาช่วยยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการ ตลอดจนการคัดกรองนักท่องเที่ยวจีนจากประเทศต้นทางอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาทัวร์ผิดกฎหมาย (ทัวร์ ศูนย์เหรียญ) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการปรับปรุงระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความคล่องตัวในกระบวนการตรวจลงตรา ซึ่งจะได้มีการศึกษาในรายละเอียด และแนวทางการดำเนินการต่อไป
 
ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ฝ่ายจีนพอใจที่ไทยได้มีมาตรการดูแลรักษาสิทธิและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างเข้มแข็ง อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าจำเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถในการสื่อสาร การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้สามารถประสานงานดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายจีนยินดีให้การสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาจีนโดยพร้อมให้ตำรวจท่องเที่ยวของไทยเข้ารับการอบรมในเดือนมีนาคมนี้ นอกจากนี้ยังเห็นพ้องกันว่าควรจัดให้มีระบบประกันภัยภาคบังคับให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวด้วยตนเอง (FIT) ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะรับไปดำเนินการต่อไป
 
ในส่วนของความร่วมมือในการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย จะได้มีแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง Hotline ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทัวร์ผิดกฎหมาย และเรื่องร้องเรียนระหว่างกรมการท่องเที่ยวของจีนและกรมการท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่อง
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเดินหน้าบูรณาการภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์