หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
อีอีซี

11 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1661)

กรมทางหลวง มีแผนดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการอย่างไร
 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคตามแผนช่วง 5 ปีแรก ระหว่างปี 2560 - 2564 เป็นช่วงเตรียมการ 4 โครงการหลัก คือ
1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา
2. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง
3. การก่อตั้งศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยาน หรือ MRO และ
4. การพัฒนาศักยภาพท่าเรือมาบตาพุดและแหลมฉบัง
 
โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC จะต้องมีการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย ถนน ราง ท่าเรือ และการเชื่อมโครงข่ายระหว่างภาคเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องทบทวนการจัดทำงบประมาณในปี 2562 โดยเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ นอกจากรถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ สนามบินอู่ตะเภา และศูนย์ซ่อม MRO แล้วโครงข่ายถนนยังเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญจะช่วยแก้ปัญหาจราจรและระบบลอจิสติกส์ให้เกิดการเชื่อมต่อจากระบบราง ท่าเรือไปยังนิคมอุตสาหกรรม
 
ด้านนายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงมีแผนดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวน 62 โครงการ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2560 ดำเนินการไปแล้ว 15 โครงการ หลังจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดให้ดำเนินการเร็วขึ้น คาดว่าในปี 2562 - 2565 จะใช้งบประมาณก่อสร้างด้านถนนภายใน EEC ประมาณ 48,000 ล้านบาท
 
อย่างไรก็ตาม แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นเพียงหนึ่งในแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่หัวใจสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนต้องมีการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางบนโครงข่ายทางหลวง เชื่อมต่อโครงข่ายระเบียงเศรษฐกิจระหว่างทางหลวงและพื้นที่สำคัญทั่วประเทศเพื่อเร่งรัดการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายทางหลวงในการเข้าถึงพื้นที่อย่างครอบคลุม
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์