หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

11 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1162)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา (Peace Palace) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Mr. Nguyen Xuan Phuc) ระหว่างการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
นายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือไทยและเวียดนามที่ได้มีการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการค้าและการลงทุน ทั้งไทยและเวียดนามยังสามารถกระชับความร่วมมือในการศึกษา วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร ทั้งข้าวและยางพารา เพื่อให้สามารถเข้าถึงทุกความต้องการของตลาดทั้งตลาดบนและตลาดทั่วไป โดยไม่ให้มีการแข่งขันด้านราคาระว่างกัน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรของทั้งสองประเทศร่วมกัน สำหรับความร่วมมือด้านประมงนั้น ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมา และเห็นพ้องที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายระหว่างกัน นอกจากนี้ ไทยและเวียดนามยังมีศักยภาพในการส่งเสริมการเชื่อมโยงและการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางชายฝั่งผ่านสามประเทศ ทั้งไทย กัมพูชาและเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งหวังว่าทั้งสามประเทศจะร่วมมือผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกันต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวเสนอให้มีการจัดการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Meeting) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหารือความร่วมมืออย่างรอบด้านทั้ง ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร ประมง การค้า การลงทุน และด้านความมั่นคง เนื่องจากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะมูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นและการลงทุนของนักลงทุนไทยในเวียดนามยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์