หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย

11 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1312)

ตามที่เครือรัฐออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมฯ ตามที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย ดังนี้
1. การลงทะเบียน
1.1 เปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1.2 สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://aseanaustralia.pmc.gov.au ภายใต้หัวข้อ Accreditation
1.3 เอกสารประกอบการลงทะเบียนออนไลน์ในเบื้องต้น ประกอบด้วย
(1) ไฟล์รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว (passport-sized photo) และ
(2) รายการอุปกรณ์สื่อมวลชน (equipment list)
 
2. การตรวจลงตรา
สื่อมวลชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมรายงานข่าวการประชุมฯ สามารถศึกษารายละเอียดการขอรับการตรวจลงตราแบบชั่วคราวได้ที่ http://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/408-#tab-content-1
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์