หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เวียดนามหารือทางการค้าหวังเพิ่มมูลค่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

8 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1781)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Nguyen Hai Bang) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และได้ใช้โอกาสนี้หารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการค้า และขยายผลของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะเติบโตไปด้วยกันอย่างแท้จริง ตลอดจนนำศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและเวียดนามมาเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาค CLMVT ในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และขยายโอกาสการค้าไปสู่ตลาดโลก
 
นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการขจัดอุปสรรคทางการค้า เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามให้สามารถบรรลุเป้าหมายการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ตั้งไว้ที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 ทั้งนี้ ไทยขอบคุณที่เวียดนามได้เลื่อนการบังคับใช้กฎระเบียบที่กำหนดให้เครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น (Decree 36) ต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือได้รับอนุญาตให้นำเข้าออกไปก่อนตามที่ไทยเรียกร้อง โดยให้บังคับใช้ในปี 2562 ซึ่งทำให้ผู้ส่งออกไทยได้มีเวลาเตรียมตัว ในขณะเดียวกันไทยได้ใช้โอกาสนี้ขอให้เวียดนามทบทวนและชะลอการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการผลิต การค้า และการนำเข้ารถยนต์ (Decree 116) ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ได้เคยหยิบยกหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม (นายเหวียน ซวน ฟุก) ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีเวียดนามรับที่จะอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการนำเข้ารถยนต์จากไทย
 
นอกจากนี้ ไทยได้เร่งรัดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee –JTC) ครั้งที่ 3 ซึ่งเวียดนามรับเป็นเจ้าภาพ ในช่วงต้นปี 2561 โดยการประชุม JTC จะเป็นเวทีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีโอกาสพบปะหารือเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการค้าและการลงทุน แลกเปลี่ยนข้อมูล และขยายการค้าระหว่างกัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม เป็นประธานร่วม
 
เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 7ของไทยในโลก และอันดับที่ 4 ของไทยในกลุ่มอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) การค้าระหว่างไทยกับเวียดนามมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 11,170.24 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.83 ต่อปี โดยในปี 2559 การค้ารวมไทย-เวียดนาม มีมูลค่า 13,852.71ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 11 เดือนของปี 2560 (ม.ค. – พ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม มีมูลค่าการค้ารวม 15,036.21 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.04 โดยไทยส่งออกสินค้าไปเวียดนามมีมูลค่า 10,504.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าสินค้าจากเวียดนามมีมูลค่า 4,531.7 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องดื่ม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักร เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์