หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พาณิชย์ เตรียมจัดสัมมนา "ไทย-ญี่ปุ่น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจผ่าน FTA"

8 มกราคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 956)

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดสัมมนาใหญ่อีกครั้ง เรื่อง "ไทย-ญี่ปุ่น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจผ่าน FTA" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในญี่ปุ่น โดยจะเชิญภาคเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจการค้าและการลงทุนกับญี่ปุ่นเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 
การสัมมนาจะแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ "โอกาสทางการค้าบริการและการลงทุนของไทย ภายใต้กรอบอาเซียน-ญี่ปุ่น" เพื่อเผยแพร่ความรู้และเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างความตกลงการเปิดตลาดการค้าบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ซึ่งอาเซียนและญี่ปุ่นได้สรุปผลการเจรจาไปเมื่อปี 2559 โดยจะมีการลงนามความตกลงดังกล่าวภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี 2561 นี้ พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบสิทธิประโยชน์และผลกระทบต่อไทยจากการเปิดตลาดภาคบริการดังกล่าว รวมทั้งมุมมองจากภาคเอกชนต่อโอกาสทางด้านการค้าบริการและการลงทุนในญี่ปุ่น โดยผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในภาคบริการ ช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ "เจเทปปา การพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น" เน้นการนำเสนอภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ เจเทปปา ที่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและนักธุรกิจที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการเจาะตลาดญี่ปุ่นมาร่วมถ่ายทอดเกี่ยวกับศักยภาพของญี่ปุ่น โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ด้วย
 
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา สามารถสำรองที่นั่งฟรี (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โทร. 0 2507 7100 หรือ 0 2507 7209
และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ regis.dtn.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์