หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เที่ยวปีใหม่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญแห่งแรกของอาเซียน

29 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1846)

จังหวัดอุทัยธานี เชิญท่องเที่ยวแก่นมะกรูด หนาวสุดกลางสยาม พร้อมชิม ชม ช็อป สินค้าและอาหารพื้นบ้านชาวกะเหรี่ยงและสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิต กางเต็นท์พักผ่อนรับอากาศหนาว เคล้าสายหมอกกับดอกไม้นานาพันธุ์ ไม่ไกลจากกรุงเทพ เพียง 222 กิโลเมตร
 
ที่บริเวณสภาตำบลแก่นมะกรูด หมู่ที่ 1 บ้านใต้ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จัดทำสวนพฤกษชาติในพื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ โดยมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯเพียง 222 กม.
 
พบกับการท่องเที่ยวชมสวนพฤกษชาติแก่นมะกรูด หนาวสุดกลางสยาม เที่ยวชิม ชม ช็อปสินค้าและอาหารพื้นบ้านที่ตลาดกะเหรี่ยง สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตพื้นบ้าน กางเต็นท์พักผ่อนรับอากาศหนาว เคล้าสายหมอก กับดอกไม้นานาพันธุ์ยามเช้า ซึ่งล่าสุด ขณะนี้มีอุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาเซลซียส และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าปกากะญอ อีกทั้งยังได้เที่ยวชมความงดงามแปลงดอกไม้ประดับหลากสีสันและอนุสาวรีย์สืบนาคะเสถียร พร้อมหุ่นสัตว์ Big 7 ประกอบด้วยช้าง ควายป่า กระทิง วัวแดง เสือโคร่งเสือดาว เสือดำ และสมเสร็จ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญแห่งแรกของอาเซียน
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการดำเนินงานโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จุดเน้นในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์คมตลอดจนสร้างงานและอาชีพให้กับคนในชุมชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ พร้อมกับสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตความเชื่อที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์