หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 จังหวัดเชียงใหม่

28 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1574)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (37th ASEAN Tourism Forum 2018: ATF 2018) หรือ ATF 2018 โดยการประชุมนานาชาติด้านการท่องเที่ยวระหว่างผู้นำ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่มประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซียและอินเดีย เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวไทย โดยจะขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่
 
การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว (Single Destination) ตลอดจนเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนต่อกลุ่มประเทศพันธมิตรคู่เจรจา รวมทั้งนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 2,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศของประเทศไทยให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย...เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”
 
ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การสัมมาทางวิชาการ ASEAN Gastronomy Conference นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมากมาย นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ชุมชนบ้านไร่กองขิง ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ โดยหวังให้เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์