หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พัฒนาเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในพื้นที่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร

27 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1866)

คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนพัฒนาเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในพื้นที่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชรงบประมาณกว่า 1,100 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ในพื้นที่กว่า 5,000 ล้านบาท
 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุโขทัย ได้รับทราบแผนงานและโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในพื้นที่มรดกโลก เมืองประวัติศาสตร์และเมืองบริวาร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ปี 2561-2564 งบประมาณ 1,115 ล้านบาท ที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยมีโครงการเร่งด่วนผลักดันให้มีความโดดเด่นให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในเมืองมรดกโลกนานขึ้น ทั้งงานขุดค้นทางโบราณคดี การสำรวจ เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองโบราณด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดทัวร์ในช่วงเวลากลางคืน ปรับปรุงเส้นทางจักรยานภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 หรือประมาณ 5,000 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย หารือถึงการสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่มรดกโลก เห็นควรให้ประชาชนอยู่ร่วมกับแหล่งมรดกโลกอย่างเหมาะสม ไม่บุกรุกพื้นที่ รวมถึงการก่อสร้างอาคารต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบขององค์การยูเนสโก
 
 
ข้อมุล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์