หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างมาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด

27 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1219)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่พ.ศ….และร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เรื่องมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรองเพื่อส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น เบื้องต้นกำหนดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ลดหย่อนในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยจะใช้ในปีภาษี 2561 ซึ่งจะใช้ใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานลดหย่อนภาษี เริ่มดำเนินการใน 55 จังหวัด ส่วนอีก 22 จังหวัดที่ยังไม่อนุมัติเนื่องจากยังมีผู้เดินทางไปท่องเที่ยวไม่มาก แต่หากอนาคตนักท่องเที่ยวไปมากขึ้นจะสามารถขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้
 
ด้านนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สำหรับมาตรการดังกล่าวยังรวมถึงการจัดสัมมนาในพื้นที่เมืองรองทั้ง 55 จังหวัด หรือพื้นที่อื่นที่กำหนดไว้ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อกฎหมายก่อนแล้วจะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการต่อไป
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์