หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบการดำเนินงาน SMART Visa โดยให้เริ่มยื่นคำขอในวันที่ 15 มกราคม 2561

27 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1344)

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการดำเนินการ SMART Visa ให้เป็นไปในลักษณะศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ตามมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) โดยให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของ สกท. เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน SMART Visa โดยในระยะแรกจะดำเนินงานด้วยระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบันไปพลางก่อน และ สกท.จะพัฒนาระบบเพื่อรองรับการยื่นขอ SMART Visa ผ่าน Online SyStem ภายใน 8 เดือน นับจากวันเริ่มให้บริการ รวมทั้ง สกท.ได้กำหนดกระบวนการให้ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ด้วยวีซ่าประเภทอื่นๆ ซึ่งสามารถยื่นขอ SMART Visa ในประเทศไทย
 
ทั้งนี้ การดำเนินงานของ SMART Visa สามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมกราคม 2561 นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากยังมีจำนวนผู้ประกอบการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวนน้อยเกินไป โดยเรื่องนี้ ครม.เคยอนุมัติไปแล้ว ครั้งแรกเมื่อปี 2558 และขยายครั้งที่ 2 เมื่อปี 2559 และโครงการดังกล่าวจะหมดระยะเวลาในเดือนธันวาคม 2560 จึงจำเป็นต้องขยายต่อไปอีก 1 ปี เนื่องจากที่ผ่านมายังมีผู้ประกอบการ ที่ขอยื่นจดทะเบียนเป็น Start-up ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายมีเพียง 92 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยไป
 
ทั้งนี้ ครม.จึงเห็นชอบให้ขยายเวลาการจดทะเบียนต่ออีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 ธ.ค.2561 และต้องได้รับการรับรองจาก สวทช.ว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยรายได้ร้อยละ 80 หรือราว 24 ล้านบาท ต้องมาจากการประกอบกิจการ ไม่ใช่จากการขายสินทรัพย์ และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์