หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

25 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2271)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายการทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะทำให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน โดยเฉพาะการดูแลปัญหาปากท้องประชาชน ผลักดันให้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตามเป้าหมาย 18,000 ร้านทั่วประเทศให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด ได้ทั่วถึง หากจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนร้านจะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการต่อไป ขณะเดียวกันเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เน้นสินค้าจากผู้ผลิตในชุมชน ท้องถิ่น และโอท็อป ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่หลากหลาย แต่ยังช่วยให้ผู้ผลิตท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เร่งรัดเปิดตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งตลาดเฉพาะสินค้า การเปิดตลาดใหม่ สิ่งเสริมตลาดเดิมให้เข้มแข็งเพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน และดึงดูดการท่องเที่ยวซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี
 
สำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจน มีแผนผลักดันให้ผู้มีรายได้น้อยหันมาสร้างอาชีพผ่านการทำธุรกิจแฟรนไชส์ เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่สนใจจะมีอาชีพเป็นของตนเองได้เลือกซื้อแฟรนไชส์ขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนน้อย เช่น ก๋วยเตี๋ยวประเภทต่าง ๆ ลูกชิ้นทอด ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ซาลาเปา กาแฟโบราณ เป็นต้น หากไม่มีเงินทุนได้ดึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาปล่อยเงินกู้ให้ นอกจากนี้ เน้นให้ดูแลราคาสินค้าเกษตรเป็นรายตัว ประเมินสถานการณ์และประเมินแผนช่วยเหลือล่วงหน้า ทุกรายการโดยเฉพาะข้าวเปลือก มันสำปะหลัง รวมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน เช่น ผลไม้ และส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์
 
ส่วนงานเร่งด่วนอื่น ๆ จัดทำแผนผลักดันการส่งออกสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่จะใช้ขยายตลาดการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง การเจรจาเปิดเสรีทางการค้า การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า การปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนางานบริการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจมากขึ้น.
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์