หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี ผลักดันการพัฒนาประสิทธิภาพภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว

25 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 956)

นายกรัฐมนตรี ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนทุกด้าน พร้อมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวคุณภาพ
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ทำกินให้กับประชาชนใน 14 จังหวัดของภาคเหนือ รวม 21 พื้นที่ พร้อมพบปะกับประชาชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ว่า
 
พื้นที่ภาคเหนือถือว่ามีศักยภาพสูงทั้งในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่การเกษตร แหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถนำมาขับเคลื่อนยกระดับรายได้ให้ประชาชนได้ แต่ทั้งนี้ยังคงต้องแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันในทุกภาค เช่น ปัญหาความยากจน การบริหารจัดการน้ำ ที่ดินทำกินกิน ที่ต้องได้รับการดูแลแก้ปัญหาจากความร่วมมือของทุกคน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำที่จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการมีแหล่งเก็บน้ำในรูปแบบต่างๆ เพื่อป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก รวมถึงการพัฒนาภาคการเกษตร ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนการผลิตการแปรรูปการตลาด
 
โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในสังคมออนไลน์ ด้วยการรักษาคุณภาพของผลผลิตและแสวงหาวิธีการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร เช่น ต้องผลักดันโครงการ ชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพสูง
 
ในขณะเดียวกัน ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนคุณภาพหรือการดำเนินกลยุทธ์ให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำในพื้นที่ภาคเหนือส่วนจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก สามารถดำเนินการได้เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่สวยงาม การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากประชาชนหน่วยงานราชการภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้ทุกคนมองถึงอนาคตเป็นหลัก และต้องลดความขัดแย้งทุกอย่างลง ในขณะที่ด้านของการเมือง ก็ต้องให้ดำเนินการไปตามแนวทางของการเมือง แต่สิ่งสำคัญคือการเดินหน้าการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและการบริหารราชการด้วยธรรมาภิบาล
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์