หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 3

22 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 992)

กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 3 (3rd Thailand-United Kingdom Strategic Dialogue) ในวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยมี นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายมาร์ค ฟิลด์ (Mark Field) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร (รับผิดชอบด้านเอเชียและแปซิฟิก) (Minister of State for Asia and the Pacific at the Foreign and Commonwealth Office) จะเป็นประธานร่วมการประชุมฯ
 
การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 3 จะเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนด้านกลาโหม ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้ากับสหราชอาณาจักรในช่วงการเปลี่ยนผ่านหลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในปี 2562
 
นอกจากนี้ การหารือครั้งนี้จะมีการริเริ่มการหารือความร่วมมือแบบรายสาขา (Sectoral Cooperation) ได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยาน (Aerospace) เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology – FinTech) และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation) ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและเห็นประโยชน์ร่วมกัน การหารือเชิงยุทธศาสตร์ฯ เป็นกลไกกำกับและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในสาขาต่าง ๆ ในฐานะที่ไทยและสหราชอาณาจักรเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน ภายหลังการหารือเชิงยุทธศาสตร์ฯ ครั้งนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพการหารือด้านการกงสุล (Consular Dialogue) ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านกงสุลระหว่างกัน
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์