หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
สมเด็จพระสังฆราชประทานส.ค.ส. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

21 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1054)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ประทาน ส.ค.ส.เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 มีลักษณะเป็นแผ่นพับ ประกอบด้วย 4 หน้า หน้าปกเป็นรูปตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ออป. ส่วนด้านในเป็นพระรูป สมเด็จพระสังฆราชประทับนั่งหน้าพระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แวดล้อมด้วยพัดพระยศสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงได้รับพระราชทานถวายในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 12 กุมภาพันธ์ 2560 และพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย ที่ทรงได้รับพระราชทานถวายในการพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา 26 มิถุนายน 2560 ด้านหลังเป็นภาพลายพระหัตถ์ เขียนข้อความด้วยภาษาบาลี สติมโต สทา ภทฺทํ หมายความว่า คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ พร้อมทั้งมีข้อความอำนวยพรเพิ่มเติมด้วยว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561ขอท่านจงเป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อเทอญ โดยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจะจัดพิมพ์แจกพุทธศาสนิกชนในวันที่ 31 ธันวาคมนี้
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์