หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คลังภาพ
การผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ เริ่มที่การวางแผน Dream ASEAN

15 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2017)

การวางแผนงาน การระดมหัวสมอง ช่วยกันวิเคราะห์ อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อการผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ ของเยาวชนอาเซียนทั้ง 25 คน
 
 
โครงการดรีมอาเซียน Dream ASEAN 12-15 ธันวาคม 2560
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์