หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
เยาวชนดรีมอาเซียนศึกษาดูงาน NBT World สำนักข่าวภาคภาษาอังกฤษของกรมประชาสัมพันธ์

15 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1829)

(15 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00-15.30 น.)
 
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ บรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ NBT World ข่าวภาคภาษาอังกฤษของกรมประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อออนไลน์ กระบวนการผลิตข่าว การผลิตสื่อหลากหลายเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การเลือกช่องทางการสื่อสารที่ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสถานีโทรทัศน์ NBT World มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างประเทศทั้งพำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ แก่คณะเยาวชนโครงการดรีมอาเซียน
 
นอกจากนี้คณะเยาวชนโครงการดรีมอาเซียน Dream ASEAN เข้าร่วมศึกษาดูงานระหว่างการบันทึกเทปรายการ THAILAND TODAY เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการ การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมรายการ เพื่อการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานผลิตสื่อต่อไป
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์