หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
Dream ASEAN : เปิดจินตนาการสร้างสังคมอาเซียน

8 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1866)

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนอาเซียน โครงการ ดรีมอาเซียน "Dream ASEAN” ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยเชิญเยาวชนคนหนุ่มสาวจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วม
 
Dream ASEAN เป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น และร่วมกันคิดวิเคราะห์ ออกแบบประชาคมอาเซียนที่ต้องการในอนาคต รวมทั้งเป็นโอกาสพัฒนาทักษะการสื่อสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากทักษะการผลิตสื่อสังคมออนไลน์แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้เรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาว ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสารผ่านสมาร์ทโฟน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เยาวชนต้องมีความรู้ความเข้าใจและเลือกรับสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถผลิตและเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของภูมิภาคอาเซียน
 
โครงการ Dream ASEAN เป็นกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสนเทศซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอและได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนที่แบ่งปันและสงบสุขสำหรับทุกคน
 
ติดตามกิจกรรมและผลงานของเยาวชนดรีมอาเซียนผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ (@ASEANThaiPRD)
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์