หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์ เตรียมลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผลักดันสินค้าฮาลาลไทยสู่สากล

6 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1331)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีแผนจัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เพื่อต่อยอดนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน โดยในส่วนของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นอกจากจะมีภารกิจด้านการเจรจาลดภาษีศุลกากร และเปิดตลาดให้สินค้าส่งออกของไทยผ่านการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และความตกลงทางการค้าต่าง ๆ แล้ว ยังมีภารกิจในการถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ได้ทราบถึงโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไทยไปประเทศที่เปิดเสรี FTA แล้วด้วย
 
ในการนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ประมง และสินค้าฮาลาลที่สำคัญของไทยในระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจัดสัมมนาเรื่อง "ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นการค้า การลงทุน พิชิตชัยชายแดนใต้” ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เพื่อผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย และโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตร ประมง และสินค้าฮาลาลที่ผลิตในพื้นที่ภาคใต้ของไทยไปยังประเทศคู่ค้า FTA ที่ได้ลดภาษีนำเข้าและมีความต้องการสินค้าฮาลาล เช่น อินโดนีเซียและมาเลเซีย รวมถึงตลาดใหม่ที่กำลังเจรจาทำ FTA กับไทย เช่น ปากีสถาน และตุรกี เป็นต้น
 
นางอรมน กล่าวเสริมว่า เป็นโอกาสดีของประกอบการ ผู้ผลิต และเกษตรกร รวมถึงประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับทราบโอกาสและช่องทางในการเจาะตลาดสินค้าฮาลาล สามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ โดยในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกอาหารฮาลาล เช่น ข้าว น้ำตาล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป รวมมูลค่า 4,129.36 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม โดยมีตลาดสำคัญ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่าน ซาอุดิอารเบียและปากีสถาน เป็นต้น ซึ่งภายในงานสัมมนาครั้งนี้จะมีวิทยากรจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของ FTA โดยตรง และวิทยากรจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลจะมาช่วยให้ความรู้ด้านกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้าสินค้าฮาลาลและช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยให้ผู้ขายสามารถติดต่อกับผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบกัน เป็นต้น
 
การจัดสัมมนาครั้งนี้ กรมฯ จะจัดทั้งหมด 5 รุ่น โดยตั้งเป้าหมายไว้รุ่นละ 100 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้ารับฟังสัมมนาได้อย่างทั่วถึง ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมยะลารามา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
รุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 - 25 มกราคม 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
รุ่นที่ 4 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รุ่นที่ 5 วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแกรนด์การ์เด้น อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 
สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต เกษตรกร นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสมัครผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั้ง 3 แห่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2507 7222 หรือ 0 2507 7099
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์