หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ด่านพรมแดนเบตง ประตูสู่เมืองต้นแบบ

4 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1308)

ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย ใช้บริการด่านพรหมแดนอำเภอเบตงจำนวนมาก ขณะที่ทางด่านเอง ก็ได้ติดตั้งพัฒนาระบบ IT เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการในการเป็นเมืองต้นแบบของ อำเภอเบตง ด่านพรหมแดน ถือเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่
 
ที่ผ่านมาด่านพรมแดนเบตงประสบกับปัญหาการเดินทางเข้าออก ด้วยสภาพพื้นที่ของที่ทำการโดยเฉพาะหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเบตง ไม่มีอาคารเป็นของตนเอง ต้องอยู่รวมกับอาคารของศุลกากร ทำให้การบริการประชาชนไม่ได้รับความสะดวก แต่ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ที่ตั้งใจจะให้นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าออก จึงได้สร้างและเปิดใช้อาคารใหม่ให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง พร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจบัตรหรือหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 
นายชลิต หอมหวล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรเบตง กล่าวว่า ในส่วนของด่านศุลกากรเบตง ถึงแม้ว่าไม่มีภารกิจหลักตรงตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แต่ก็จะทำภารกิจเสริม เพื่อร่วมเตรียมพร้อมรองรับการเป็นเมืองต้นแบบ ทั้งการขยายเส้นทางของรถบรรทุกสินค้าระบบตู้คอนเทนเนอร์และการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์
 
จากความร่วมมือ ในการพัฒนาด่านเพื่อให้ประชาชนชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ทำให้ขณะนี้ ด่านพรมแดนเบตง พร้อมแล้วกับการเป็นประตู่สู่เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์