หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการข้าวจัดเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

4 ธันวาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1400)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการข้าว จัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในการจัดงานเทศกาลข้าวไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวนาและผู้ประกอบการด้านข้าว สามารถยกระดับการผลิตข้าวแบบตลาดเฉพาะหรือข้าวที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้ระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน Q (ข้าว GAP) ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI รวมไปถึงข้าวเฉพาะถิ่นที่มีโภชนาการสูง มีคุณสมบัติทำไปผลิตเป็นเครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวตลาดเฉพาะหรือข้าวที่มีคุณภาพดีให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จัก รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าวอย่างยั่งยืน
 
สำหรับการจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ในครั้งนี้ เป็นการจำลองงานวัดตามชนบท ผนวกกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละภาค ร้านอาหารหลากหลาย โซนจำลองบ้านของแต่ละภาค ข้าวของเครื่องใช้ สะท้อนถึงวัฒนธรรมแต่ละภาคที่แสดงถึงวิถีข้าว วิถีไทย อัตลักษณ์ของคนแต่ละถิ่น และมีการจัดแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ลานเทศกาลข้าวไทย จำลองงานวัดและเวทีการแสดง ประกอบด้วย โซนรื่นเริงบันเทิงใจ โดยนำเครื่องเล่นจากงานวัด มาให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน กิจกรรมสาธิตการแปรรูปข้าว และการแข่งขันการทำอาหารจากข้าว โซนนวัตกรรมข้าว ได้รวบรวมสินค้าข้าวที่มีการวิจัยและพัฒนา จนเป็นนวัตกรรมใหม่ อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน ในส่วน Land Mark เป็นสัญลักษณ์ของงาน เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพแห่งความประทับใจความทรงจำที่เคยมาร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์