หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-กัมพูชามีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

30 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1460)

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายลง วิซาโล (H.E. Mr. Long Visalo) เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งสองฝ่ายพอใจกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-กัมพูชา มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งรัดความร่วมมือระหว่างกันตามผลการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 ที่กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตั้งเป้าหมายการค้าที่จะเพิ่มมูลค่าระหว่างกันให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยินที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานสินค้า ซึ่งฝ่ายกัมพูชาแสดงความสนใจที่จะส่งผู้แทนเข้ามาศึกษาการพัฒนาสินค้าของไทยเช่นกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขจัดและป้องกันการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายระหว่างพรมแดนไทย – กัมพูชา

เอกอัครราชทูตกัมพูชาแสดงความขอบคุณฝ่ายไทยที่ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะที่ไทยจะส่งมอบรถไฟดีเซลให้แก่ฝ่ายกัมพูชา โดยที่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายกัมพูชาจะเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเดินรถและบำรุงรักษารถจากฝ่ายไทย เพื่อให้สามารถนำรถดังกล่าวไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีกับการสร้างทางรถไฟ อรัญประเทศ – ปอยเปต บนระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ที่มีความคืบหน้าอย่างมาก พร้อมยังเร่งรัดให้จัดทำความตกลงการเดินรถไฟร่วมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 
นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจว่าแรงงานกัมพูชามีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย และยืนยันที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานกัมพูชา ซึ่งขอให้ฝ่ายกัมพูชาให้ความร่วมมือกับการดำเนินการของรัฐบาลไทยเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกันเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไป โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของเอกอัครราชทูตกัมพูชาและยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – กัมพูชาให้แน่นแฟ้นขึ้นในทุกด้าน
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์