หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
‘อาเซียน’ หารือมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เร่งส่งเสริมนวัตกรรมและ e-commerce

29 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1589)

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะเน้นการดำเนินงานในปี 2561 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ โดยอาเซียนจะให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านการส่งเสริมนวัตกรรมและ e-commerce รวมถึงเร่งรัดการดำเนินมาตรการสำคัญของอาเซียนในปีนี้ที่ยังต้องดำเนินงานต่อเนื่อง เช่น การจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง และการจัดทำความตกลงการค้าบริการของอาเซียนฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ในปี 2561 โดยเฉพาะการหารือระดับสูง โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ของประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2561 เพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ที่จะเร่งรัดการเจรจา และเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนพิจารณาในช่วงเดือนมกราคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้การเจรจาความตกลง RCEP บรรลุความสำเร็จโดยเร็ว
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์