หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - กัมพูชา ร่วมหารือปัญหาพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พร้อมปรับปรุงระบบนำเข้าตาม MOU

29 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1474)

อธิบดีแรงงานกัมพูชาพบอธิบดีกรมการจัดหางานพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาการพิสูจน์สัญชาติล่าช้า เตรียมจัดชุดโมบายลงพื้นที่ อำนวยความสะดวกและดูแลค่าใช้จ่ายของแรงงาน ป้องกันนายหน้าเรียกค่าหัวคิว เตรียมประชุมหารือการพิสูจน์สัญชาติแรงงานและการปรับปรุงระบบการนำเข้าแรงงานตาม MOU ปลายธันวาคมศกนี้
 
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับอธิบดีกรมแรงงานและฝึกอาชีพ กระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่า ฝ่ายไทยแจ้งว่ากลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง และได้รับหนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน (ใบจับคู่) ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 210,187 คน และเตรียมขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยจะมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Teams) ไปยังจังหวัดที่มีแรงงานกัมพูชาจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแรงงานกัมพูชาและนายจ้าง โดยขอให้ฝ่ายกัมพูชาแจ้งศักยภาพในการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานกัมพูชาว่าสามารถดำเนินการได้เท่าใด หรือมีแผนในการพิสูจน์สัญชาติแบบอื่นหรือไม่ ทั้งนี้ หากพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสนองต่อความต้องการได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด ปัญหาต่าง ๆ ก็จะหมดสิ้นไป ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องมีการเชื่อมโยงและทำงานใกล้ชิดกัน
 
ด้านนายเส็ง ศักดา อธิบดีกรมแรงงานและฝึกอาชีพ กระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา แจ้งว่า หน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Teams) ในการส่งมอบหนังสือเดินทาง (Passport : PP) เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD) และบัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน (Overseas Cambodia Worker Card : OCWC) ให้กับแรงงานกัมพูชา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้ส่งมอบไปแล้วจำนวน 110,534 คน โดยเปิดดำเนินการ 4 ศูนย์ ในจังหวัดปทุมธานี ระยอง ฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ศูนย์จังหวัดปทุมธานีได้ปิดให้บริการแล้ว สำหรับศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาให้กับแรงงานกลุ่มบัตรสีชมพูและแรงงานใบจับคู่ 3 ศูนย์ ในจังหวัดระยอง สงขลาและกรุงเทพมหานคร นั้น ได้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว จำนวน 37,702 คน โดยปัญหาที่พบคือการตั้งสำนักงานนายหน้า และมีการเรียกค่าดำเนินการ 1,500 บาทต่อคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้มีการกำชับไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สัญชาติเกินจากที่ประกาศไว้
 
ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่าขณะนี้ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการออกหนังสือเดินทาง (Passport) โดยความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จะมีการเพิ่มศูนย์เพื่อออกหนังสือเดินทาง (Passport) อีก 3 ศูนย์ ระยะเวลาในการออกหนังสือเดินทาง (Passport) 5 วัน และทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรไทยปลายเดือนธันวาคมศกนี้ โดยจะหารือในประเด็นการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาและการปรับปรุงระบบการนำเข้าแรงงานตาม MOU
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์