หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. เห็นชอบมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

29 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1229)

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็นการให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ทั้งหมด 3,800.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการเดิมที่ขอขยายระยะเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขบางประการ 3 โครงการและโครงการใหม่อีก 1 โครงการ ประกอบด้วย
 
1) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ จุดประสงค์ของสินเชื่อดังกล่าว เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการไม่เกิน 380 วัน ถ้าเป็นการผลิต และถ้าเป็นกิจการอื่นๆ ต้องไม่เกินครึ่งปี โดยที่ธนาคารออมสิน จะคิดดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน 0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยจากผู้ประกอบการร้อยละ 1.5 ต่อปี ซึ่งมีการต่ออายุอีก 5 ปี
2) โครงการพักชำระหนี้ลูกค้า ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.
3) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4) โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อมุสลิมและโครงการสินเชื่อบ้านมุสลิมชายแดนใต้ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ธอท.
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์