หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน UMA

27 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1055)

จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน UMA : (The Union Media of Asean) ไทย เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา สร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชน ตามเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอาเซียน
 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสื่อมวลชนสมาชิกสหพันธ์สื่อมวลอาเซียน ไทย เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา นำโดยนายประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง เลขาธิการสหพันธ์สื่อมวลอาเซียน The Union Media of Asean (UMA) คณะกรรมการและที่ปรึกษา ประกอบไปด้วย นายซก สุวรรณ รองเลขาธิการประเทศกัมพูชา นายโกโก รองเลขาธิการแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมด้วยตัวแทนและผู้สังเกตการณ์จากประเทศสมาชิก คณะกรรมการสื่อมวลชนไทย เมียนมาและกัมพูชา กว่า 80 คน ร่วมประชุมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของสื่อมวลชน ประเทศตามเส้นทางเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
 
ทั้งนี้ สาระสำคัญในการประชุม การเลือกนายกสมาคมคนใหม่ อีกทั้งสื่อมวลชนทั้ง 3 ชาติ ได้มีเป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในภาคสื่อที่จะสานสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายคือประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยในอนาคตจะพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นสื่อมวลชนให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยมีบรรยากาศของการประชุมเป็นไปด้วยมิตรไมตรีจิตที่ดี ซึ่งสหพันธ์สื่อมวลอาเซียนกำหนดที่จะประชุมที่จะจัดประชุม ณ ประเทศเวียดนาม และจะเวียนจัดการประชุมในประเทศสมาชิกให้ครบต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์