หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
ก.วัฒนธรรมและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 52

22 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1684)

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 52 (52nd Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information:ASEAN-COCI) ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย. 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ (22 พ.ย. 2560) หลังจากการประชุมคู่ขนานของคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรม (SCC) และคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (SCI) วานนี้
 
ในวันนี้เป็นการประชุมแบบเต็มคณะ ซึ่งที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญของการประสานความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนและการเชื่อมโยงกันระหว่างภูมิภาคและสังคมโลกในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน สำหรับคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมและกรมประชาสัมพันธ์
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์