หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน

21 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1876)

วันนี้ 21 พ.ย. 60 ดร.จรูญ. ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้หัวข้อการประชุม "การส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสื่อและสารสนเทศระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน ณ เมืองซูโจว มนฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดยสำนักงานสารนิเทศประจำคณะรัฐมนตรีจีน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากจีน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์และไทย โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางความร่วมมือทางด้านสื่อและสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองภูมิภาค
 
โดย ดร.จรูญ ได้กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อ ได้มีความร่วมมือกับจีนมาโดยตลอด ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคลากร และพร้อมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสื่อ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็น Belt and Road ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงในระดับประชาชนสู่ประชาชน
 
โดยในวันพรุ่งนี้ 22 พ.ย. 60 จะเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรี เพื่อรับรองแนวทางความร่วมมือทางด้านสื่อและสารสนเทศระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน
 
 
ส่วนอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์