หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม "การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน"

21 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1887)

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับอาเซียน เรื่อง "การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน" หรือ "ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region" ขึ้นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ อาเซียนบวกจีน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลขยะทะเลและแนวทางการรับมือระหว่างกัน เพื่อหามาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้ปริมาณขยะบนบกไหลลงทะเลเพิ่มเติม การกำหนดแผนจัดการขยะของภูมิภาคอาเซียน การแก้ปัญหาขยะทะเลระดับโลก ระดับภูมิภาคและด้านกฎหมาย เนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนติดอันดับมีปริมาณขยะทะเลสูงของโลกถึง 10 อันดับ
 
ขณะที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับมีขยะทะเลสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดมีชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 10.7 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นกำจัดถูกต้องประมาณ 6.2 ล้านตันต่อปี หรือร้อยละ 58.28 นำไปรีไซเคิลประมาณ 1.6 ล้านตันต่อปี หรือร้อยละ 15 และกำจัดไม่ถูกวิธีประมาณ 26.24 ล้านตันต่อปี หรือร้อยละ 26.24 โดยจะถูกชะและพัดพาลงสู่ทะเลประมาณร้อยละ 10 ของขยะที่ลงทะเล พบเป็นขยะพลาสติกประมาณ 750 ล้านชิ้น โดยเฉพาะไมโครพลาสติก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเลอย่างสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
 
ทั้งนี้ ยังมีขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยว เช่น ก้นบุหรี่ ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว โฟม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และขยะจากการประมง เช่น เศษเชือก อวน ที่ส่งผลกระทบต่อชายหาดท่องเที่ยวจนเกิดความสกปรกและเป็นสาเหตุการตายของสัตว์ทะเลหายาก สำหรับสัดส่วนขยะชายหาดของประเทศ ระหว่างปี 2552 - 2558 พบว่าถุงพลาสติก ร้อยละ 16 ฝาหรือจุก ร้อยละ 10 เชือก ร้อยละ 8 หลอด ร้อยละ 7 กระดาษ ร้อยละ 6 บุหรี่หรือก้นบุหรี่ ร้อยละ 5 ขวดแก้ว ร้อยละ 5 จาน ช้อน หรือมีด ร้อยละ 4 ภาชนะบรรจุอาหาร ร้อยละ 4 และขยะอื่น ๆ ร้อยละ 35 ซึ่งไทยจำเป็นต้องจัดทำและปรับปรุงระบบการจัดการขยะบนบกหรือบนฝั่งให้สมบูรณ์ เพื่อป้องกันขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำและทะเลลดลง
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์