หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการขนส่งทางบกเตรียมจัดงาน ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018

14 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1329)

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียน เตรียมจัดงาน ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018 เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมและผู้นำด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวภายหลังเป็นประธานในการแถลงข่าวเตรียมการจัดงาน ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018 ว่า กรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมตอบสนองนโยบายด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของรัฐบาลในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนระบบขนส่งในภาพรวม สู่การเป็นศูนย์รวมและเชื่อมโยงโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ทั้งด้านบริหารจัดการ มาตรฐานการขนส่ง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "นโยบายการขนส่งทางถนน THAILAND 4.0 และการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการขนส่ง ASEAN" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์ให้ผู้ประกอบการทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลและพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมจากสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กว่า 200 คน
 
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ดำเนินการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมไทย ด้วยโครงการนำร่อง 2 แห่ง คือ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ. เชียงราย และศูนย์การขนส่งชายแดน จ. นครพนม สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน 9 แห่ง และสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก 8 แห่ง สำหรับการจัดงาน ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018 โดยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์