หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ

14 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1112)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฟิลิปปินส์ (PICC) กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญ ครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อียู การครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน และการครบรอบ 60 ปีของสนธิสัญญากรุงโรม ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อระลึกถึงโอกาสดังกล่าว
 
ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อียู ในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมา ไทยเห็นความก้าวหน้าในความสัมพันธ์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น (1) การที่อียูจะเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะแขกของประธานของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเป็นครั้งแรกในวันนี้ (2) การจัดทำแผนงานอาเซียน-อียู ด้านการค้าและการลงทุน ปี 2560-2561 และการเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดทำร่าง์กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อียู เพื่อรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงฯ ในเร็ววัน (3) การเจรจาความตกลงการขนส่งทางอากาศแบบครอบคลุม (ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement) เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองภูมิภาค (4) การออกแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-อียู ว่าด้วยการปฏิบัติตามความตกลงปารีส เพื่อเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (5) การจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียน-อียู ฉบับใหม่ สำหรับช่วงปี 2561-2565 สำเร็จ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพลวัตความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอียูให้ดำเนินต่อไปด้วยดีในอนาคต
 
สหภาพยุโรปในเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแหล่งลงทุนอันดับ 1 แหล่งนักท่องเที่ยวอันดับ 2 และคู่ค้าอันดับ3 ของประชาคมอาเซียน จึงถือว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญโดยธรรมชาติที่อาเซียนพร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องต่อไป ในการนี้ ประเด็นที่อาเซียนและสหภาพยุโรปควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษมีดังนี้
 
1. การส่งเสริมภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม ทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยสร้างระเบียบระหว่างประเทศที่มีกฏเกณฑ์และตั้งอยู่บนหลักการของการเคารพซึ่งกันและกัน การส่งเสริมผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกัน และการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของมนุษย์ โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีความเข้าใจและคำนึงถึงความหลากหลายระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาค
 
2. การมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง คือ นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าไม่มีการรวมตัวกลุ่มใดที่จะยั่งยืนและคงอยู่ตลอดไปหากเราไม่สามารถตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาค รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรวมตัวกัน ดังนั้น เพื่อยืนยันและผลักดันหลักการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-อียู และผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ริเริ่มจัดการประชุมอาเซียน-อียู ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่กรุงเทพฯ โดยร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสร้างศักยภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาประเทศและภูมิภาค 
 
สำหรับประเทศไทย รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม หรือการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น ทั้งนี้โดยใช้แนวทางประชารัฐเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
 
โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณอียูที่สนับสนุนแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า อียูตระหนักถึงความแตกต่างในระดับการพัฒนาและความพร้อมของประเทศสมาชิกอาเซียนและความพยายามที่จะลดช่องว่างดังกล่าว
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์