หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - แคนาดา

14 พฤศจิกายน 2017

นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมอาเซียน-แคนาดา โดยแนะสร้างความร่วมมือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และร่วมกันพัฒนาส่งเสริมระบบภูมิภาคนิยมและพหุภาคีบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียนแคนาดา สมัยพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ อาเซียน-แคนาดา โดยแสดงความยินดีกับการครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ ครบรอบ 150 ปีของการสถาปนาแคนาดา และครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ซึ่งอาเซียนและแคนาดา ควรเร่งสร้างความร่วมมือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาเซียนและแคนาดาสามารถร่วมกันเสริมสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตสีเขียว ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งหวังอาเซียนและแคนาดาจะขยายความร่วมมือในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น
 
นอกจากนี้ การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง นับเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมเป้าหมาย โดยเฉพาะการส่งเสริมศักยภาพสตรี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน จะส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้อาเซียนยินดีที่แคนาดา สนับสนุนอาเซียนในฐานะแกนกลางของโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค และเห็นว่าอาเซียนและแคนาดา ควรร่วมกันพัฒนาส่งเสริมระบบภูมิภาคนิยมและพหุพาคีนิยม บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศและผลประโยชน์ร่วมกัน
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์