หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เร่งรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำมาใช้บริหารจัดการโครงการลงทุนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศในระยะยาว

14 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 735)

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล กำลังเร่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำภายในประเทศทั้งหมด ทั้งปริมาณการใช้น้ำในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม การเก็บกักน้ำที่ไหลทิ้งไปใช้ในปีถัดไปและการบริหารจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนหลักต่างๆ โดยปีนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ มากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเพียงพอกับการใช้หน้าแล้งปีหน้า
 
ส่วนการฟื้นฟู พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆ ที่เคยเป็นแก้มลิงรับน้ำและพักน้ำช่วงหน้าฝนกำลังหาแนวทางรักษาระดับน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ
 
ขณะที่แผนการพัฒนาและลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ปริมาณน้ำจำนวนมาก อย่างโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การลงทุนวางรากฐานโครงสร้างพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทรา ภายในระยะเวลา 5 ปี (2560-2564)
 
โดยสำนักงาน EEC กรมชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมและภาคบริการ อยู่ระหว่างทำแผนบริหารจัดการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้ออกมาเป็นแผนงานที่ชัดเจน เพื่อคำนวณสภาพอากาศสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่หรือไม่ และการหาแนวทางผันน้ำเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์