หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมอาเซียน-สหรัฐอเมริกา

14 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 973)

เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ ย้ำไทยให้ความสำคัญเรื่องการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีเหนือ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเข้าร่วมประชุมอาเซียน-สหรัฐอเมริกา เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปี ว่าไทยให้ความสำคัญเรื่องการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งสหรัฐฯ สามารถร่วมมือกับอาเซียนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในภูมิภาค
 
ส่วนวิกฤตการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีเหนือนั้น เห็นพ้องกับสหรัฐฯ ว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง และอาเซียนสามารถมีบทบาทร่วมผลักดันให้เกาหลีเหนือยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ เพื่อนำไปสู่สันติภาพโดยเร็ว
 
นอกจากนี้ ยังเห็นว่า สหรัฐฯ เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะร่วมมือกับอาเซียนอย่างเข้มแข็ง ผ่านแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหรัฐฯ เพื่อขยายช่องทางเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกัน พร้อมเชิญให้สหรัฐฯ สนับสนุนพัฒนาแนวคิดจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์อาเซียน
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์