หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยผลักดันการพัฒนาศักยภาพของประชาคมอาเซียนที่สามารถแก้ไขปัญหาความท้าทายทั้งในและนอกภูมิภาค

13 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 967)

'การร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมกับประชาคมโลก' (Partnering for Change, Engaging the World) เป็นหัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560 มีผู้นำอาเซียน รวมถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยเข้าร่วมประชุมด้วย โดยพลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในเวทีประชุมครั้งนี้ คือการพัฒนาศักยภาพของประชาคมอาเซียนที่สามารถแก้ไขปัญหาความท้าทายทั้งในและนอกภูมิภาค พร้อมย้ำความมีเอกภาพคงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค โดยเฉพาะการปูทางไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนช่วงหลังวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 เพื่อส่งเสริมประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
การประชุมครั้งนี้ ยังมีความพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งอาเซียน นอกจากเป็นการประชุมของผู้นำประเทศอาเซียนแล้ว ยังเป็นการประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และสหประชาชาติ รวมทั้งผู้นำจากแคนาดา และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นแขกพิเศษของประธานอาเซียน เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความร่วมมือในการส่งเสริมผลประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแต่ละประเทศคู่เจรจา ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว มีการรับรองเอกสารปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยนวัตกรรม และฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว เพื่อเจตนารมณ์ในการสร้างกลไก ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพของแรงานต่างด้าวในอาเซียน
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์